Cursos d’anglès orientats a desenvolupar la competència comunicativa dels alumnes en la llengua
anglesa i introduir-lo en l’anàlisi de la llengua potenciant el seu ús creatiu i familiaritzant-se amb els trets socials i culturals que vehicula aquest idioma.

La llengua vehicular és en tot moment l’anglès i els seus objectius es desenvolupen en un clima lúdic i participatiu on, mitjançant activitats didàctiques molt variades, els nens desenvolupen les seves habilitats lingüístiques.

Contacta amb nosaltres

Cambridge Young Learners STP Training English