Què és Mit App Inventor?

App Inventor és una eina desenvolupada per el MIT (Massachusetts Institute of Technology) , per facilitar el procés de crear aplicacions mòbils per Android, en comparació de la programació tradicional d’aplicacions Android.

Aplicacions mobils STP Training Viladecans

Es basa en una interfície web en la qual desenvoluparem l’aplicació, mitjançant programació per blocs, i una Companion App, o aplicació “companya”, en la qual es visualitzaran en temps real les modificacions que es realitzin en la interfície web i on podrem anar provant la nostra aplicació a mesura que la desenvolupem.

Durada: 20 hores

Inici curs: per determinar

Final de curs: per determinar

Horari a escollir
per determinar

Preu: 140 euros

Objectius d’aprentatge

 • Desenvolupar el pensament lògic i la resolució de problemes.
 • Aprendre a programar, utilitzant sistemes de programació per blocs.
 • Introduir-se en el món de la creació d’aplicacions mòbils.
 • Publicar les aplicacions creades a Google Play.
Pantalla MIT App Inventor STP Training Viladecans

Bloc 1
En la primera part del curs aprendrem com instal·lar i utilitzar App Inventor, a més de coneixements bàsics sobre bucles de control, variables i com crear una interfície d’usuari que s’adapti a les nostres necessitats.

 • Instal·lant App Inventor, primers passos i “hola món!”
 • Com funciona una aplicació en App Inventor?
 • Bucles de control, variables i blocs de AppInventor
 • Creant interfícies d’usuari (UI)
 • Interaccions amb la interfície

Bloc 2
En la segona part del curs aprendrem a incloure objectes dins de la pantalla i interactuar amb ells. A més aprendrem a utilitzar els sensors de plaques robòtiques, com Lego Mindstorm mitjançant els programes que generem.

 • Movent imatges amb botons
 • Accions basades en el temps
 • Usant els sensors del terminal: Acceleròmetre i sensor d’orientació
 • Detectant gestos
 • Movent imatges amb gestos
 • Reconeixement de veu

Bloc 3
En la part final del curs, aprendràs com comunicar App Inventor amb Arduino a través de bluetooth i aplicarem els coneixements adquirits per controlar  rintbots mitjançant les aplicacions que generem.

 • Comunicació bluetooth amb Arduino
 • Controlant un printbot amb botons en AppInventor
 • Controlant un printbot amb gestos en AppInventor

Contacta amb nosaltres