Què és Arduino?

Arduino és una plataforma open source, molt popular,amb la qual es poden crear objectes electrònics interactius com ara robots o sistemes domotitzats.

Amb aquest curs els alumnes veuran els principis bàsics d’electrònica per a poder manipular la plataforma d’Arduino, i desenvoluparan alguns projectes pràctics amb els que veuran un ventall de possibilitats de tot el que poden arribar a fer amb aquest dispositiu.

Placa arduino STP Training Vialdecans

A més a més amb el software Snap4Arduino podran aprendre a fer servir aquestes plaques integrades sense tenir necessàriament fonaments de programació, ja que aquest software ens permetrà fer ús dels blocs programats amb una interfície llegible i intuïtiva.

Característiques

Durada: 20 hores

Inici curs: per determinar

Final de curs: per determinar

Horari a escollir
per determinar

Preu: 180 euros

Kit Arduino de regal al finalitzar el curs!

Objectius d’aprentatge

 • Programar en Llenguatge Snap! i Arduino.
 • Seleccionar i conèixer de components per a projectes.
 • Conèixer i triar la plataforma Arduino segons les necessitats del projecte.
 • Comprendre les bases d’integració de components electrònics a la plataforma Arduino.
 • Construir sistemes electrònics que impliquin recol·lecció de dades i automatització.
 • Planificar projectes.
Kit arduino STP Training Vialdecans

Bloc 1

 • Introducció als continguts del curs.
 • Competències pedagògiques treballades i contextualització docent.
 • Teoria bàsica de circuits.

Bloc 2

Primer apropament mitjançant una metodologia constructivista, dels diferents elements bàsics:

 • Il·luminació amb LED.
 • Control d’emissió sonora amb brunzidors actius i passius.
 • Ús de resistències interruptor i potenciòmetres.
 • Fotoresistències.
 • Sensor de distància per ultrasons.
 • Sensor de temperatura i humitat.
 • Iniciació als motors: motor de corrent continua, motor de micro servo i step
  motor.
 • Elements més complexes: (display d’un o quatre dígits de set segments, control
  mitjançant joystick, introducció de dades via ordinador, control a distància
  mitjançant infrarojos, etc.).

Bloc 3
Elaboració d’un projecte personal de síntesis, on aplicar els coneixements
adquirits en la formació.

Contacta amb nosaltres