Oferim cursos per a joves i adults d’un nivell inicial als més avançats, seguint la progressió marcada per la normativa europea (CEFR).

El nostre objectiu és dotar l’ alumne de les estratègies i coneixements necessaris per poder utilitzar la llengua anglesa amb èxit tant en el seu entorn acadèmic i laboral com en l’àmbit personal.

La nostra metodologia es basa en la immersió lingüística, una ràtio reduïda d’alumnes per grup i la motivació de l’estudiant cap a la pràctica i l’aprenentatge de l’idioma.

Cicle orientat a adquirir els elements bàsics i fonamentals de l’idioma per començar a desenvolupar les habilitats de comprensió i expressió tant oral com escrita de l’alumne/a i la seva competència comunicativa fins a un nivell de fluïdesa oral i escrita Elemental o Pre-Intermedi.

Cicle orientat a desenvolupar les habilitats de comprensió i expressió tant orals com escrites de l’alumne/a i la seva competència comunicativa fins a un nivell de fluïdesa oral i escrita Intermedi o Intermedi Superior familiaritzant-se amb els trets distintius de la cultura, societat i llengua angleses.

L’objectiu d’aquest cicle és desenvolupar les habilitats de comprensió i expressió oral i escrita de l’alumne/a i la seva competència comunicativa fins els estàndards requerits en els nivells B2, C1 i C2 i aconseguir les certificacions que atorguen les Universitats d’ Oxford i Cambridge.

Contacta amb nosaltres

    Cambridge Exams English STP Training
    STP Training centre examinador barcelona viladecans