Anglès per Escoles

El departament d’anglès junior, en col·laboració amb els centres educatius, ofereix cursos dissenyats per alumnes a partir dels 3 anys. La nostra metodologia i didàctica s’adapta a cada edat, permetent als estudiants avançar en un ambient agradable i dinàmic amb una bona progressió de nivell. Tots els nivells s’imparteixen en grups d’entre 8 i 15 alumnes, en dues sessions d’una hora de duració en dies alterns i en horaris de migdies o tardes. Ens adaptem a les necessitats de cada centre.

Els nostres cursos complementen i amplien significativament el nivell de llengua impartida a l’escola i ajuden als nostres alumnes a progressar en el seu aprenentatge, adquirint habilitats i hàbits adients. El nostre objectiu final és que l’alumnat assoleixi un domini avançat de l’idioma abans de finalitzar l’etapa escolar.

Oferim cursos en diferents nivells:

  • Tallers “Play with English” (I3-I4-I5): per alumnat d’educació infantil. Es treballa la llengua anglesa exclusivament de forma oral amb activitats lúdiques com jocs, cançons, contes i manualitats, per començar amb l’adquisició de l’anglès de forma amena i divertida. No s’utilitza llibre i proporcionem tot el material, tant didàctic com d’ús habitual a l’aula.
  • Children 1-2-3-4 per alumnes d’educació primària (de 1r a 4t): A més de l’avaluació continua, els estudiants hauran de realitzar un examen escrit a final de cada trimestre. Després de cada avaluació, es lliurarà un detallat informe a les famílies mitjançant la nostra plataforma de comunicació digital habitual.
  • Junior 1-2 per alumnes d’educació primària (5è i 6è): A més de l’avaluació continua, els estudiants hauran de realitzar un examen escrit a final de cada trimestre. Després de cada avaluació, es lliurarà un detallat informe a les famílies

A STP Training ens encarreguem de la gestió integral de les inscripcions, les altes i les baixes, així com dels cobraments, pagaments i devolucions directament amb les famílies. També gestionem la implantació i el seguiment del projecte, comunicacions amb l’AFA/Escola i les famílies, entrega de circulars informatives, facilitem l’accés al portal de l’alumne, controlem assistències, resolem incidències, programem visites a les escoles, conduïm reunions familiars, avaluem el procés i resultat del servei, realitzem seguiment pedagògic dels grups i traspassem a l’alumnat de sisè al departament de joves i adults del nostre centre STP Training, situat al centre de Viladecans. A més, contractem a un equip de docents dins el marc legal i establim un contracte amb el centre educatiu. Proporcionem una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil i accidents i establim contacte amb STP Training i les famílies en cas d’incidència.

A STP Training avaluem als nostres alumnes mitjançant procediments propis (avaluació interna) i en col·laboració amb la prestigiosa “University of Cambridge” (avaluació externa). Oferim als nostres estudiants la possibilitat de realitzar, de forma optativa, els reconeguts exàmens Young Learners Exams a final de curs.

Els nostres cursos complementen i amplien de forma significativa el nivell d’aquesta llengua impartida a les escoles i ajuda als nostres nens i nenes a progressar en un ambient agradable i dinàmic on assoliran, també, estratègies i hàbits adequats pel seu l’aprenentatge.

El nostre objectiu final és oferir un camí d’aprenentatge que porti a assolir un domini avançat de l’idioma abans de la finalització de l’etapa escolar.

Etapa escolar Curs i nivells
Educació infantil Tallers Play with English
Educació primària
Cicle inicial 
Cicle mitjà
Children 1 – 1r

Children 2 – 2n

Children 3 – 3r

Children 4 – 4t

Educació primària
Cicle superior
Junior 1 – 5è

Junior 2 -6è

Són tallers destinats a l’alumnat d’Educació Infantil. La Llengua anglesa es tracta d’una  forma exclusivament oral i les activitats proposades són de caire lúdic (jocs, cançons, contes, manualitats,…) per tal de començar l’adquisició de l’anglès d’una forma amena i divertida. No s’utilitza llibre i es proporciona tot el material, tant didàctic com d’ús habitual a l’aula.

Els seus objectius s’assoleixen en un clima d’estudi però en un ambient engrescador i participatiu on, mitjançant diverses activitats, els nens i nenes podran desenvolupar progressivament les seves habilitats lingüístiques. Per tal de potenciar l’adquisició i assimilació dels continguts els/les alumnes hauran de realitzar estudi setmanal.