Certificació Oxford

STP Training és Centre Examinador d’Oxford University per a la certificació Oxford Test of English (OTE).

Aquesta certificació, reconeguda a tota Europa i en procés d’expansió a nivell global, ens permet convocar i realitzar les proves d’acreditació Oxford Test of English (OTE) i certificar els nivells A2, B1 i B2. La gestió de les proves OTE és ràpida, permetent l’alumne interessat aconseguir el certificat en el termini d’un mes.

La prova OTE no requereix cursos preparatoris un cop s’ha assolit el nivell B2. La preparació per a la prova es pot fer de forma individualitzada, ja sigui amb sessions presencials com online, per a aquells alumnes que ho sol·liciten.

Entrega Placa Oxford Centre Examinador STP Training

La prova es realitza on-line al nostre centre i examina les quatre destreses d’expressió i comprensió oral, comprensió i expressió escrita, certificant els nivells A2, B1, B2 i C1.

Els mòduls de comprensió oral i escrita són adaptatius, és a dir, s’ajusten a les respostes del candidat per tal de determinar-ne el nivell. D’aquesta manera, el candidat no aprova ni suspèn, sinó que certifica el nivell que li correspon entre els quatre nivells assolibles (A2, B1, B2 i C1).

Els mòduls d’expressió oral i escrita ofereixen proves individualitzades que són revisades per examinadors d’Oxford, que avaluen les destreses dels candidats.

Els candidats disposen d’un temps límit de 2 hores per a completar el total de les tasques i el certificat s’emet passats 15 dies de la realització de la prova. En el certificat es presenta de forma detallada el nivell obtingut a cada una de les quatre competències i el nivell global assolit d’acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

El certificat OTE es pot descarregar online en qualsevol moment, cosa que permet provar la seva autenticitat.

Sol·licitud d’examen

IMPORTANT: Has d’inscriure’t mínim amb 10 dies d’antelació a la teva data desitjada.