Formació a empresa


STP Training compta amb una dilatada experiència en la formació d’idiomes i informàtica a empreses. El nostre objectiu és dotar els nostres alumnes de les eines necessàries que els permetin desenvolupar-se amb seguretat i eficàcia en el seu entorn laboral, adaptant els continguts del curs a les necessitats específiques de l’actual o futur lloc de treball.

Abans de començar es realitza una prova de nivell dels coneixements previs i es fa una anàlisi  per tal d’adaptar la formació a les necessitats dels treballadors
Es presenta una proposta del pla de formació amb la planificació del curs, la temporització i localització de la realització de la formació, per fer una proposta de pressupost adaptada a l’empresa. 

Vetllem especialment per la bona comunicació amb l’empresa contractant i els informem regularment sobre l’assistència dels seus treballadors, resultats d’avaluació i aprofitament (si són requerits) i altres aspectes d’interès.

Les nostres modalitats de formació in-company paren especial atenció al factor comunicatiu, la participació activa i espontània i la motivació de l’alumne.  La programació està desenvolupada específicament per a cobrir les principals àrees de l’idioma: expressió oral, expressió escrita, comprensió lectora, comprensió auditiva i gramàtica i vocabulari. Durant les sessions, presentem temes d’actualitat i situacions reals al treball que permetran a l’alumne aplicar els continguts apresos i comunicar-se efectivament a la feina, si és tracta d’un idioma, o aplicar els coneixements informàtics adquirits.

Tots els cursos d’idiomes segueixen la referència del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

Avaluem les destreses i progressos dels alumnes tot al llarg del curs. Tanmateix, els alumnes realitzen un examen trimestral on han de demostrar totes les seves habilitats lingüístiques. Posteriorment, s’envia un informe  personalitzat.

Aquestes classes es poden realitzar en grups reduïts homogenis o individualment (one-to-one).

Poden ser presencials a les nostres instal·lacions, a l’empresa de l’alumne i també es poden realitzar amb la metodologia OnLive!.

Els horaris seran a establir amb l’alumne/s i/o empresa d’acord en els seus interessos

Llibre de text amb contingut digital. Recursos extres gratuïts proporcionats pel professor

Pots començar avui mateix, contacta!