Anglès per Educació Infantil

Cursos d’anglès per a Educació Infantil per a infants de 3 a 6 anys.

Els cursos d’anglès per a Educació Infantil estan pensats per a fer gaudir als nens i nenes amb l’aprenentatge de la llengua anglesa des de l’inici de la seva vida escolar. Es tracta d’un apropament de caràcter molt agradable i lúdic a l’idioma i en el qual ens centrem a assegurar que cada sessió esdevingui una experiència memorable.

Els nostres objectius lingüístics estan clarament definits i les sessions molt estructurades al voltant d’un centre d’interès que treballarem mitjançant activitats entretingudes i molt variades. Incorporem, també, un gran nombre d’activitats multimèdia amb el suport de les noves tecnologies.

La llengua vehicular és l’anglès i treballem, sobretot, la comprensió oral de l’idioma però motivem als nostres alumnes a repetir les paraules, frases curtes o cançons relacionades amb els continguts i emprar el vocabulari usual d’aula en tot moment. Però, qualsevol intervenció oral dels nostres alumnes és molt benvinguda i celebrada. En aquesta etapa, encara no es treballa la lectoescriptura

A STP Training ens agrada també apropar a l’aula elements significatius de la cultura i societat dels països de parla anglesa. És per això que celebrem les festivitats més populars tals com “Halloween”, Nadal, Carnaval, “St Patrick’s day”, etc, on els infants es disfressen, preparen decoracions, ballen, canten, … i convidem a les famílies a compartir aquests moments tan importants per a ells.

Anglès per Educació Primària

Cursos d’anglès per a Educació Primària infants de 6 a 12 anys

En aquesta etapa, treballem per a desenvolupar la competència comunicativa dels alumnes en llengua anglesa de forma global. L’aula esdevé el lloc per a aprendre, reflexionar, participar, divertir-se i comunicar-se progressivament en anglès.

Les sessions es desenvolupen en un clima distès i participatiu on es presenten activitats molt variades dissenyades per aconseguir els objectius. Tot això seguint una progressió de nivells amb una metodologia i didàctica adaptada a cada rang d’edat. La llengua vehicular és en tot moment l’anglès, tant de forma oral com escrita. A mida que els alumnes van progressant, es treballa cada més la lectoescriptura i la gramàtica per a estimular la producció pròpia del llenguatge i assolir una bona competència comunicativa.

A STP Training ens agrada també apropar a l’aula elements significatius de la cultura i societat dels països de parla anglesa. És per això que celebrem les festivitats més populars tals com “Halloween”, Nadal, Carnaval, “St Patrick’s day”, etc, on els infants es disfressen, preparen decoracions, ballen, canten…, i convidem a les famílies a compartir aquests moments tan importants per a ells.

En aquesta etapa hi trobem 3 cicles clarament diferenciats:

CHILDREN

Cicle inicial i cicle mitjà
Children 1 i 2 (primer i segon d’Educació Primària):

L’idioma té amb un gran enfocament receptiu encara. Això comporta especial atenció a la comprensió oral del llenguatge. Però, estimulem als alumnes a repetir les paraules o frases curtes relacionades amb els continguts i de comunicació a l’aula. Qualsevol intervenció en anglès és molt benvinguda i celebrada. A diferència d’Educació Infantil, es comença a treballar la lectoescriptura.

Children 3 i 4 (Tercer i quart d’Educació Primària):

En aquesta etapa, comença a guanyar la importància de la producció del llenguatge dels alumnes. Presentem continguts i activitats que els motivin i permetin comunicar-se en anglès. La lectoescriptura pren molta força i la gramàtica guanya més espai la qual cosa els permetrà començar a expressar-se en anglès amb precisió.

JUNIOR

Cicle superior

Són els últims cursos del departament Júnior. Totes les habilitats lingüístiques es treballen exhaustivament per a preparar als alumnes per a les exigències dels nivells de Secundària. Introduïm l’anàlisi de l’idioma per a potenciar el seu ús i possibilitar que puguin començar a produir llenguatge i conversar en anglès de forma molt fluida.

Anglès per joves i adults

El Departament d’Anglès Joves-Adults ofereix cursos per a alumnes a partir dels 12 anys que van des del Nivell Principiant (A1) fins al Nivell Avançat (C2), dintre del Marc Europeu de Referencia (MCER). És necessària una prova de nivell prèvia a l’assignació del curs.

El nostre objectiu principal és dotar l’ alumne de les estratègies i coneixements necessaris per a poder utilitzar la llengua anglesa amb èxit tant en el seu entorn acadèmic i laboral com en l’àmbit personal. A més, ens esforcem per a estimular la seva curiositat per l’aprenentatge de l’idioma.

Pretenem motivar l’alumne a la comunicació en anglès mitjançant una didàctica adaptada al seu rang d’edat, ritme d’aprenentatge i interessos. A cada sessió, presentem un ventall d’activitats molt variades amb el suport de les TICs per treballar cada habilitat lingüística. La llengua vehicular és en tot moment l’anglès, tant de forma oral com escrita des del primer nivell. A mida que els alumnes van progressant, el vocabulari i gramàtica esdevenen més complexes, cosa què permetrà als alumnes assolir una bona competència comunicativa i estar preparats pels exàmens internacionals futurs més exigents.

Familiaritzem l’alumne amb els trets distintius de la cultura, i la llengua anglesa. Això els permetrà entendre diferents formes de ser, pensar i actuar que els serà molt útil a l’hora de comprendre informació relativa als països anglo-saxons.

NIVELLS

Departament d’anglès joves i adults
Departament d’anglès joves i adults