Estiu 2019: Reforç escolar per a primària i ESO

Cursos d’estiu dirigits a estudiants d’EP, 1r i 2n curs de l’ESO que no hagin demostrat un bon aprofitament del seu curs escolar i necessitin millorar en totes o en algunes de les matèries, i a alumnes a qui es recomana continuar estudiant a l’estiu. L’alumne/a podrà triar d’entre una o més opcions, en funció de les seves necessitats.  El material de treball és el material propi de l’alumne/a a més dels nostres quaderns d’estiu i exercicis complementaris de suport. Els grups són reduïts, amb un màxim de 8 alumnes per grup.

Objectius

  • Reforçar les matèries que plantegin dificultats a l’alumne/a.
  • Familiaritzar l’estudiant amb les diferents tècniques d’estudi i fer-ne un bon ús.
  • Promoure i motivar l’estudiant envers l’esforç i la constància en el treball.
  • Desenvolupar el sentit de la pròpia responsabilitat envers l’aprenentatge.

 Metodologia

La nostra metodologia es basa en l’atenció personalitzada i adaptada a les necessitats de cada alumne/a.

Horaris

  1. A) Dilluns, dimecres i divendres de les 10,00 a 12,00.
  2. B) Dimarts i dijous de les 10,00 a les 12,00.

Inici – Finalització

01/07/2019 – 26/07/2019

Durada

Variable en funció del curs que es realitzi.

 A qui va dirigit

A nens/es i joves de 6 a 14 anys.

Preu

Grup A  (24 hores): 165€

Grup B (16 hores): 115€

Grups A+ B (40 hores): 260€