Logo Robotica STP Training

La robòtica:

Interrelacionada en totes les àrees educatives tot basant-se en una metodologia activa, cooperativa i participativa.

La robòtica educativa té com a objectius facilitar als estudiants l’aprenentatge de conceptes físics (energia, força, velocitat) i matemàtics (trigonometria, geometria) i descobrir la programació, treballant d’una manera divertida, mecànica i electrònica. I també promoure el desenvolupament de la iniciativa, la creativitat, el treball en equip, l’esperit emprenedor i la curiositat per descobrir.

cursos-robotica-estiu-stp-training

A STP Training entenem la robòtica educativa com una experiència global i integrada interrelacionada en totes les àrees educatives tot basant-se en una metodologia activa, cooperativa i participativa.

La robòtica educativa és un sistema d’ensenyament interdisciplinari que permet als estudiants a desenvolupar àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, la qual cosa en anglès es coneix amb les sigles STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), així com àrees de Lingüística i Creativitat.

Els estudiants aprenen a construir models que normalment van acompanyats d’un programa informàtic que fa que el robot executi ordres (ja sigui desplaçar-se, identificar colors, mesurar distàncies a un objecte, …). Els sistemes de programació que se solen usar gairebé sempre estan basats en icones i no en instruccions escrites, perquè l’aprenentatge sigui més atractiu i intuïtiu. La finalitat és que l’estudiant es familiaritzi amb els dispositius programables, cada vegada més presents en la nostra societat (ordinadors, telèfons mòbils, …). Amb aquesta capacitat per a entendre com es programen els robots, adquireixen una habilitat que els serà molt útil en el seu futur personal i professional..

Robotica educativa Viladecans STP Training

És per això que tracta totes les competències en més o menys mesura i incidint en diferents objectius depenent de l’activitat concreta que es desenvolupi dins del projecte.

Activitats de robòtica educativa per a nens i nenes a partir de 6 anys, adaptant el contingut a cada etapa educativa amb diferents kits i components de programació i robòtica educativa.

Robotica educativa amb wedo

Utilitzem recursos LEGO ®  com és el robot WeDo 2.0, proposta de LEGO Education per als més joves on es poden construir 12 models amb sensors simples i un motor que es connecta als seus ordinadors, i programen comportaments amb una eina extremadament simple, fàcil i divertida per iniciar-se en la robòtica.

LEGO WeDo també es pot programar de forma senzilla amb Scratch, programari educatiu lliure, que ens permetrà abastar projectes molt més amplis integrant programació per blocs.

LEGO MINDSTORMS Education és el recurs escollit per treballar amb els més grans, amb una programació més avançada i una capacitat de creació d’un nivell molt més alt.

Cursos

Cursos estructurats amb diferents reptes, en els quals, hi ha inclosos conceptes físics, matemàtics i tecnològics. D’aquesta manera els alumnes treballen conceptes que han estudiat en diverses assignatures del currículum escolar oficial d’una forma pràctica.

Lego Education STP Training
 • Comprensió del funcionament de les màquines senzilles (engranatges, rodes i eixos, palanques i politges) i la seva construcció
 • Construcció de robots amb el Kit Lego WeDo
 • Programació amb WeDo Lego Education per donar moviment a les construccions.
 • Establiment de vincles entre els models que construiran els alumnes i el món real.
 • Resolució de reptes construint i programant robots.
 • Iniciació al programari Scratch
 • Creació de narracions digitals elaborades amb el programa Scratch.
Scratch Robotica Educativa a Viladecans
 • Programació amb Scratch
 • Construcció amb el Kit Lego WeDo de màquines i vehicles relacionant-los amb narracions digitals creades amb el programa Scratch
 • Creació de narracions digitals complexes.
 • Construcció d’una maqueta amb el kit Lego WeDo
 • Aplicació de conceptes matemàtics com la mesura del temps, la distància i la velocitat.
 • Creació de videojocs bàsics
MIndstorm Robotica STP Training
 • Iniciació al Robot Mindstorm i la seva programació bàsica.
 • Construcció de màquines, vehicles i robots diversos utilitzant les caixes Lego Mindstorm NXT/EV3.
 • Construcció de màquines, vehicles i robots a partir de diversos mecanismes.
 • Introducció i adquisició de conceptes de mecànica (transformació de moviments, construcció del robot…), electrònica (interconnectant el motor i els sensors) i d’informàtica (programació de moviments).
 • Aprendre a programar amb llenguatge gràfic.
 • Adquirir nocions bàsiques d’electrònica digital i analògica.