Aprenentatge Online!

STP Training aposta decididament per la modalitat de cursos d’idiomes online degut a la seva major flexibilitat i adaptabilitat a les necessitats dels alumnes. La modalitat online ens permet seguir treballant amb els nostres estàndards de qualitat en un entorn diferent on introduïm eines i materials didàctics innovadors. La seva naturalesa canviant ens fa estar en un continu procés d’investigació i renovació, facilitant-nos poder connectar amb persones de totes les edats, interessos i parts del món.

Disposem d’una extensa varietat de cursos i nivells de diferents idiomes.

Abans de començar el curs, els alumnes han de demostrar el seu coneixement de l’idioma i completar una prova escrita i una entrevista oral per a determinar el seu nivell i així poder assignar-li el curs més apropiat sempre seguint la referència del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

El nostre objectiu és que els alumnes assoleixin els mateixos objectius lingüístics que a les classes presencials sense necessitat de desplaçaments i des de la comoditat de la casa u oficina. La nostra prioritat és sempre la vessant comunicativa.

Pretenem motivar l’alumne a la comunicació en l’idioma escollit mitjançant una didàctica adaptada al seu nivell, ritme d’aprenentatge i interessos. A cada sessió, presentem un ventall d’activitats molt variades amb el suport constant de recursos digitals per treballar cada habilitat lingüística. Ens assegurem en tot moment que es treballin totes les habilitats (expressió oral, expressió escrita, comprensió oral i lectora). Això permet que l’alumne pugui practicar i progressar en l’aprenentatge de l’idioma.

L’alumne no s’ha de preocupar en cap moment si no està familiaritzat amb les plataformes digitals ja que el professor el guiarà constantment.

Les classes són molt amenes i participatives i les activitats s’organitzen d’una manera que hi ha una bona combinació entre els conceptes teòrics, la pràctica oral i les activitats escrites encara que sempre es promou de forma especial la interacció oral.

Des del nivell principiant (A1) al nivell més avançat (C2).

Avaluem les destreses i progressos del alumnes tot al llarg del curs. Tanmateix, els alumnes realitzen un examen trimestral on han de demostrar totes les seves habilitats lingüístiques. Posteriorment, s’envia un informe  personalitzat.

Aquestes classes es poden realitzar en grups reduïts o individualment (one-to-one).

Qualificat, amb experiència docent i domini de les plataformes i recursos digitals.

Poden ser presencials a les nostres instal·lacions, a l’empresa de l’alumne i també es poden realitzar amb la metodologia OnLive!.

Els horaris seran a establir amb els alumnes

Llibre de text amb contingut digital. Recursos extres gratuïts proporcionats pel professor

Pots començar avui mateix, contacta!